GIỚI THIỆU

10876801 SEN VÀNG là thư viện chung để các bạn bốn phương chia sẻ tình cảm, tri thức, kinh nghiệm trong nghề cũng như trong cuộc sống, giúp nhau cùng tiến bộ, cùng vui sống và làm việc hữu ích cho mọi người. Đến với thư viện, chúng ta sẽ cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau, cùng đăng bài và đóng góp ý kiến. Kim Liên xin làm người thủ thư mẫn cán của các bạn. ...