Avatar

Nắng hồng sưởi ấm đài sen
Lọc từ vị chát nước phèn làm hương

Avatar

Đường đời muôn nẻo ngàn phương
Nhìn hoa để nhớ cội nguồn nước non!....

Avatar

Trời xanh cao đẫm gió sương
Kết muôn tinh túy vào gương sen ngà

 
Gửi ý kiến