Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Thị Phi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 2
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Phạm Thị Kim Phúc, Lê Xuân Trọng
Đã đưa lên 1111 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1256 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 77 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 373563 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này