Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi Ngân Bình
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Thạch Thán
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4593 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này