Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đề Tài Hay
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/detaivip
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Giáo viên giỏi
Xác thực bởi Lê Hồng Minh, Phan Van Anh
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 195 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3840 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này