Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hoangminhptc
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 2
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GV-TPT đội giỏi cấp TP.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Phạm Thị Kim Phúc
Đã đưa lên 951 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 956 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 193 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 134861 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này