Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thắm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thamn1976
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đỗ Động
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Loan
Đã đưa lên 232 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 621 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 114163 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này