Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Phúc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kimphuc01965
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 2
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Lê Xuân Trọng, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 273 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52794 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này