Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Thị Ngân Sơn, Nguyễn Thị Thu Hằng
Đã đưa lên 177 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 18 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38328 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này