Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngọc Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 110 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này